മഴ മഞ്ഞ്

മഞ്ഞ് കാലത്തിൻ നെറുകയിൽ ഞാനൊരു മഞ്ഞുതുള്ളിയായ് സ്വയമുറഞ്ഞു … ഋതു ഭേദമറിയാതെ തപം ചെയ്തു ഞാനാ- പ്രണയമന്ത്രത്തിൻ ഉരുക്കഴിച്ചു …. മറക്കുവാനാകാത്ത നിനവുകളെന്നിൽ .. മഴയായ് പെയ്യുന്ന യാമങ്ങളിൽ – നിൻ മനസിൻെറ നോവാകുവാൻ നിൻ സ്വരത്തിൻ്റെ നാദമാകാൻ … നിന്നിലെന്നുംRead More →

malayalam kavitha

അറിയാതെ വന്നു ചേർന്നതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നഷ്ടമായതും നിന്നെയാണ് ……. പിന്നീടെപ്പോഴോ ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പരസ്പരം മനസിലാക്കാതെ പോയ സത്യം ….. നിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് – എൻ്റെ ഓർമകളുടെ നഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ആ ഓർമ്മകൾ നിറയെ നീയായിരുന്നു …..Read More →